Garantías de Calidad

Juliol de 2022. Gràcies a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/és amb diversitat funcional en centres especials de treball -que ofereix el Departament d'Empresa i Treball- DISWORK ja forma part del Fons Social Europeu, finançat per la UE, en la línia corresponent a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones contractades amb discapacitat en Centres Espacials de Treball.

DISWORK, Centre Especial de Treball d'Iniciativa Social, treballa amb persones amb discapacitat des de fa gairebé vint anys, afavorint oportunitats de desenvolupament basades en el mèrit i les competències personals dels seus treballadors (implicats, eficaços, entusiastes i compromesos). A més, ofereixen a les empreses un servei de consultoria i assessorament sobre la Llei General de Discapacitat (LGD) a través d'un equip d'experts en aquest àmbit.

“JO PUC, JO VULL, JO SOC CAPAÇ”

Actualment, DISWORK, compta amb un 90% d'empleats amb diversitat funcional i reinverteix tots els beneficis en la millora de les competències dels seus treballadors (VIDES AMB ÀNIMA) oferint, entre altres, formació i assessorament psicosocial que els capaciti per a accedir a un lloc de treball, o millorar l'actual, garantint la seva independència econòmica.

SOBRE DISWORK: neix l'any 2003, a Catalunya, com a resposta a les necessitats detectades, pel Grup Empresarial IMAN, d'impulsar la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional, perquè puguin desenvolupar un treball productiu i remunerat i encaminat a facilitar la inserció en el mercat ordinari de treball.

Més endavant, en 2009, DISWORK inaugura la seva seu a Madrid amb l'objectiu de continuar creant més oportunitats d'ocupació A l’any 2020, IMANcorp FOUNDATION (entitat privada sense ànim de lucre) adquireix el 51% de DISWORK per a impulsar el talent inclusiu i es converteix en Centre Especial de Treball d'Iniciativa Social. Compromesos amb el nostre entorn, DISWORK treballa per a generar un impacte positiu en l'àmbit social, mediambiental i laboral.

* Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19